Zateplení podhledů 1. etapa

  • 14. září 2010
Zateplení podhledů 1. etapa

Cílem této rekonstrukce bylo dosáhnout menších tepelných ztrát pobytových místností. Teplo unikalo stropní konstrukcí – palubkovým podhledem bez zateplení. 

Původní podhledy byly rozebrány a zlikvidovány. Nové řešení spočívalo v montáži zavěšeného sádrokartonového podhledu, který se z horní strany zateplil 20-ti centimetrovou vrstvou minerální vaty.

Nové podhledy zamezují úniku tepla z místností, tudíž snižují potřebu energií na vytápění.

Zateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapaZateplení podhledů 1. etapa