Nová čistička odpadních vod a lapol

  • 1. únor 2011
Nová čistička odpadních vod a lapol

Sdružení se rozhodlo jít vlastní cestou likvidace odpadních vod. Tuková voda z kuchyně má vlastní odpadní potrubí, které ústí do lapolu – lapač tuku. Kuchyňská voda zbavená tuku jde do čističky odpadních vod, kam ústí i splašková voda.

V ČOV probíhá čištění odpadních vod, přečištěná voda je vhodná například k zalévání, nebo je volně přepouštěna do místní vodoteče či vsakována na vlastním pozemku.

Realizace proběhla v období 9.12.2010 - 22.1.2011. Zakázka byla dotované MŠMT ze státního rozpočtu ČR.

Nová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapolNová čistička odpadních vod a lapol