Rekonstrukce základny

Přehled realizovaných zakázek financovaných z dotací nebo vlastních zdrojů.

Odvodnění objektu

  • 8. srpen 2012
Odvodnění objektu

Budova byla díky nedokonale provedené vodorovné hydroizolační vrstvě namáhána vlhkostí z podloží.

Vlhkost se v oblasti základů hromadila především z důvodu částečného zasazení objektu do terénu (povrchová voda stékající po svahu) a dále proto, že se nachází na převážně jílovém podloží, které akumuluje hodně vody. 

Nové komíny

  • 1. červen 2012
Nové komíny

Vytápění objektu je řešeno pomocí kamen na tuhá paliva (60%) a elektrickými přímotopy (40%).

Původní komíny byly vytvořeny jen jako dočasné řešení. Bylo nutno namontovat komíny spolehlivé, účinné a bezpečné.