Velký letní tábor - přihláška - 8 - 15 let

  • 4. březen 2020
Velký letní tábor - přihláška - 8 - 15 let

Po návratu následníka trůnu Václava II. k moci je potřeba obnovit bohatství a slávu Království Koruny České. Proto sám český král Václav II. svolává nejudatnější pány jemu věrných rodů a jejich družiny, aby mu pomohli získat zpět Vítkovci zabrané hrady, tvrze a statky, které mají v rukou bandy loupeživých rytířů pod velením Záviše z Falkenštejna. Je zapotřebí se vycvičit a vyzbrojit na střety se Závišovými lidmi.

Informace o akci
Termín: 
1.8.2020 - 14.8.2020
Místo: 
Dětská základna Hvožďany
Cena: 
4 800,- KČ

Elektronická přihláška na letní tábor

Informace o dítěti
cm
cm
Informace o zákonných zástupcích dítěte
Vyplňte údaje alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte.
Další informace
9 + 1 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.