Malý letní tábor - přihláška 6 - 10 let

  • 5. březen 2020
Malý letní tábor - přihláška 6 - 10 let

Po návratu následníka trůnu Václava II. k moci je potřeba obnovit bohatství a slávu Království Koruny České. Proto sám český král Václav II. svolává nejudatnější pány jemu věrných rodů a jejich družiny, aby mu pomohli získat zpět Vítkovci zabrané hrady, tvrze a statky, které mají v rukou bandy loupeživých rytířů pod velením Záviše z Falkenštejna. Je zapotřebí se vycvičit a vyzbrojit na střety se Závišovými lidmi.

Informace o akci
Termín: 
25.7.2020 - 31.7.2020
Místo: 
Dětská základna Hvožďany
Cena: 
3 500,- Kč

Elektronická přihláška na letní tábor

Informace o dítěti
cm
cm
Informace o zákonných zástupcích dítěte
Vyplňte údaje alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte.
Další informace
10 + 6 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.