O Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO

Spontánní nadšení některých stávajících členů vedlo jednoho krásného dne ke vzniku Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO, které již po dvě desetiletí rozdává radost
a nevšední zážitky dětem, mládeži ba i dospělým, proto ten úporně dlouhý název.
Tím krásným dnem byl 6. říjen roku 1994 (mimochodem bylo tehdy zataženo a pouhé 3°C, ale nepršelo).
Od té doby už uběhlo mnoho času, členové sdružení odcházeli, jiní přicházeli, děti dospívaly a dospělí se zase stávali dětmi. Sdružení vystřídalo několik základen, od pronajaté hájovny na Šelmberku, přes propůjčovaný Chválkov, až k našemu současnému působišti ve Hvožďanech u Bechyně (snad už definitivnímu).

Hlavní a nejdůležitější činnost našeho sdružení je vyplňování volného času dětí a mládeže, pořádání prázdninových pobytů, letních táborů a víkendových akcí. Další působnost sdružení je spolupráce s městskými a jinými úřady při pořádání akcí pro děti, jako například dětský den, Táborská setkání. Díky zkušenostem, které jsme za ta léta nabrali, jsme schopni podobné akce organizovat samostatně pro děti zaměstnanců firem, či městské a obecní úřady.

V roce 2007 se nám podařilo získat darem od Města Bechyně zanedbanou, ale pevně stojící budovu nedaleko obce Hvožďany, ze které jsme pak vší silou vybudovali kvalitní dětskou základnu. Byla to dřina, ale stálo to za to. Udržování a neustálé vylepšování takové základny je finančně velmi náročné, proto kdyby se našel nějaký sponzor, budeme rádi, když si najde číslo účtu v kontaktech na těchto stránkách. Naštěstí se za posledních několik let podařilo získat podporu ve formě dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, což nám v našem snažení o dokonalou dětskou základnu hodně pomohlo.