Malý letní tábor - přihláška 6 - 10 let

  • 5. březen 2020
Malý letní tábor - přihláška 6 - 10 let

Po návratu následníka trůnu Václava II. k moci je potřeba obnovit bohatství a slávu Království Koruny České. Proto sám český král Václav II. svolává nejudatnější pány jemu věrných rodů a jejich družiny, aby mu pomohli získat zpět Vítkovci zabrané hrady, tvrze a statky, které mají v rukou bandy loupeživých rytířů pod velením Záviše z Falkenštejna. Je zapotřebí se vycvičit a vyzbrojit na střety se Závišovými lidmi.

Velký letní tábor - přihláška - 8 - 15 let

  • 4. březen 2020
Velký letní tábor - přihláška - 8 - 15 let

Po návratu následníka trůnu Václava II. k moci je potřeba obnovit bohatství a slávu Království Koruny České. Proto sám český král Václav II. svolává nejudatnější pány jemu věrných rodů a jejich družiny, aby mu pomohli získat zpět Vítkovci zabrané hrady, tvrze a statky, které mají v rukou bandy loupeživých rytířů pod velením Záviše z Falkenštejna. Je zapotřebí se vycvičit a vyzbrojit na střety se Závišovými lidmi.

Stránky