Odvodnění objektu

  • 8. srpen 2012
Odvodnění objektu

Budova byla díky nedokonale provedené vodorovné hydroizolační vrstvě namáhána vlhkostí z podloží.

Vlhkost se v oblasti základů hromadila především z důvodu částečného zasazení objektu do terénu (povrchová voda stékající po svahu) a dále proto, že se nachází na převážně jílovém podloží, které akumuluje hodně vody. 

Stránky